content

文化空间

永新游园地

1932.JPG
  • 1933.JPG
  • 1934.JPG
  • 1935.jpg
  • 1936.JPG
  • 1937.JPG
闻庆市兴德洞188-1
内容

永新游园地

▶ 规模 : 11,293平
▶ 设施物
  - 公测 : 7个
  - 体育设施 : 2个所, 12种
  - 椅子 : 85个
  - 垃圾桶 : 28个
  - 停车场 : 1个
  - 休息室 : 2个
▶ 个人所有小卖店 : 4家
▶ 树木 : 松树,桦树,法国梧桐, Huimal Rashida

▶ 地址 : 闻庆市兴德洞188-1

文化空间 page QR Code
QRCODE

这个QR码包含 文化空间 页面上的信息