content

文化空间

闻庆市立茅田图书馆

2165.jpg
  • 1952.jpg
  • 1953.jpg
  • 1954.jpg
  • 2166.jpg
  • 2167.jpg
闻庆市 市政府2路45
电话054)550-8901~550-8904
内容

闻庆市立茅田图书馆

占地面积 : 3,500㎡

建筑面积 : 2,287㎡

规模 : 地下1楼,地上1楼,地上2楼

阅览座位 : 328座

文化空间 page QR Code
QRCODE

这个QR码包含 文化空间 页面上的信息